Fysioterapi kan hjälpa vid vulvodyni, men många känner inte till att behandlingen finns. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Vulvodyni beskrivs ofta av den som drabbats som ”brinnande vulva”. Foto: Colourbox

FYSIOTERAPI 2023 I studien ingick kvinnor som besökt fysioterapeut vid sex tillfällen för sin smärtproblematik. Många uppgav att varken de själva eller övrig vård känt till att fysioterapi kan hjälpa vid vulvodyni (tidigare vestibulit). Kvinnorna beskrev hur de hos fysioterapeuten för första gången kände sig tagna på allvar, och att fysioterapin blev ett sätt att få kontakt med sitt underliv. Till exempel var undersökning av bäckenbotten med direkt feedback och vägledning ett bra sätt att lära sig hur kroppen fungerar.
– De tyckte också det var hjälpsamt att få prata muskler och smärta i stället för gynekologi. Det blev en annan grej, säger Emelie Johansson som har gjort studien.
Fysioterapin gjorde att problemen mildrades, eller till och med helt försvann. Professionen behöver därför synliggöras mer inom området, säger Emelie Johansson.
– Vi behöver också mer kompetens eftersom allt fler söker hjälp.
Artikeln Women’s experiences of physical therapy treatment for vulvodynia publicerades i juli 2023.