Att förslaget om anmälningsplikt utreds vidare är oroande anser Fysioterapeuternas ordförande Cecilia Winberg. Det ingår inte i en fysioterapeuts uppdrag att bestämma vem som ska finnas i landet eller inte, säger hon.

En anmälningsplikt skulle strida mot professionens etiska värderingar, säger Fysioterapeuternas ordförande Cecilia Winberg. Foto: Ulf Huett

Förra veckan meddelade regeringen att den går vidare med förslaget om anmälningsplikt för offentliganställda. I ett tilläggsdirektiv fick utredningen i uppdrag att även titta på om vissa situationer kan undantas från skyldigheten att anmäla personer som vistas i landet utan tillstånd. Utredningen ska vara klar senast 30 september 2024.
Förslaget om anmälningsplikt, som presenteras i Tidöavtalet, har vid upprepade tillfällen kritiserats hårt av fackliga organisationer. Däribland Fysioterapeuterna, som helst velat se att utredningen skrotas.

Vad tänker du om att regeringen i stället väljer att gå vidare med förslaget?
– Det känns oroande vad det här kommer att leda till, säger Cecilia Winberg. Samtidigt är det en utredning, så det finns inga konkreta förslag än. Jag har också svårt att se hur det skulle gå att få till en vettig utredning med så väldigt många undantag. Undantag diskuteras ju inom princip hela välfärden.

I Tidöavtalet nämns inte att hela yrkesgrupper kan komma att undantas, utan ”särskilda situationer”. Hur ser du på det?
– Det är bekymmersamt. För det gör att det blir mer öppet för tolkningar, vilket skulle kunna bli ett problem.

Vad är problemet med anmälningsplikt för fysioterapeuter?
– Det skulle sätta oss i en svår situation i förhållande till våra etiska regler. En anmälningsplikt skulle göra det rejält svårt att skapa det förtroende och den tillit som behövs mellan vårdgivare och patient för att komma framåt i behandlingen. För patienten kan i princip inte lita på mig om jag är skyldig att anmäla.

Alla fysioterapeuter kanske inte tycker att en anmälningsplikt är orimlig?
– Säkert, och jag har såklart respekt för det. Men jag ser också att det skulle strida mot våra etiska värderingar och riktlinjer där det bland annat står att vi ska respektera alla människors lika värde, varje människas särskilda behov och allas rätt till ett värdigt bemötande. Det är ju det som är grunden i vårt arbete.

Om anmälningsplikten börjar gälla, och hälso- och sjukvårdspersonal inte undantas, vad kommer ni då uppmana era medlemmar att göra?
– Att i dag uppmana fysioterapeuter att göra det ena eller det andra tycker jag känns alldeles för tidigt. För vi vet ännu inte vad utredningen kommer att komma fram till, eller om förslagen alls blir verklighet.

Förra veckan anslöt sig Fysioterapeuterna till manifestationen ”inte gränspolis” (där flera yrkesgrupper klargör vilket yrke de tillhör och att inget av dessa är gränspolis). Vad vill ni uppnå med det?
– Vi gör det som en reaktion på att man över huvud taget går vidare med utredningen. Anledningen till att man har valt att arbeta som fysioterapeut är för att man vill hjälpa människor. Det ingår inte i vårt uppdrag att bestämma vem som ska finnas i landet eller inte.

Vad gör Fysioterapeuterna nu för att påverka utredningen?
– Två saker. Den ena är att vi fortsätter agera genom Saco som har varit en stark röst i det här arbetet, och där kommer vi vara delaktiga när vi finner att det är lämpligt. Det andra är att vi följer den här utredningen precis som vi gör med alla andra utredningar, det vill säga vi kommer att ge våra inspel i referensgrupper när vi får möjlighet att göra det. Och erbjuds vi inte möjlighet så kommer vi ändå att tala om vad vi tycker. För det är det ju fritt fram att göra.

Till konferensen Fysioterapi 2023 har ni bjudit in socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg. De har genom sitt parti Kristdemokraterna ställt sig bakom förslaget om anmälningsplikt. Kommer du att lyfta den här frågan med dem då?
– Med tanke på att temat för konferensen är hållbar utveckling, och att vi kommer ha fokus på hållbarhet ur olika perspektiv, så tar jag det inte för osannolikt att frågan kommer att lyftas.