I Kalmar ska alla privatpraktiserande fysioterapeuter som har avtal med landstinget granskas. Detta efter att fyra egenföretagare anmälts till IVO på grund av allvarliga brister i journalföringen. Enligt Fysioterapeuternas chefsjurist Martha Gurmu är det vanligt med bristande journalföring.

Foto: Colourbox

När åtta privatpraktiserande fysioterapeuter som har avtal med landstinget i Kalmar tidigare förra året granskades upptäcktes allvarliga brister i journalföringen. De patienter som fått flest behandlingar studerades närmre, samt hur mycket vårdgivaren har fakturerat landstinget för dessa. I snitt hade fysioterapeuterna haft 79,3 besök per patient, skriver tidningen Barometern. Endast fyra av dessa var dokumenterade i journalerna.
– Först beslutades om en gemensam mindre riktad granskning. På grund av de fynd som gjordes beslutades om en bredare granskning, säger Sofia Hartz som är beställarchef på landstinget i Kalmar län.
Enligt Fysioterapeuternas chefsjurist Martha Gurmu är det inte svårt att föra journal.
– Men många upplever att de inte hinner med att skriva tillräckligt detaljerat, säger hon.
Det finns två faror med det, säger Martha Gurmu. Det ena är att journalen ju är en faktura till landstinget och därför måste innehålla en specifikation på vad som har gjorts. Det andra handlar om patientsäkerheten.
– Patienten kanske skadar sig och tycker det var vårdgivarens fel och gör en anmälan, men när man tittar på journalerna så framgår ingenting. Eller om patienten råkar ut för en olycka och vill ha ersättning från försäkringsbolaget. Då kan det bli svårt att fastställa invaliditetsersättning om det inte framgår i journalerna om patienten haft några skador sedan tidigare.
Fysioterapeuterna såg ett behov av mer kunskap kring journalföring och kvalitets- och ledningssystem redan för tre år sedan, och startade då en kurs för medlemmar med eget företag. Där ägnas en hel eftermiddag åt journaler. Hittills har mer än 800 företagare gått utbildningen.
Ändå uppmärksammar landstingen gång på gång grova brister. Vad är det som inte funkar?
– Många blir upprörda och tycker att vi ställer alldeles för höga administrativa krav, säger Martha Gurmu. De tycker inte att de ska behöva skriva en hel roman. Det håller jag med om, men man måste beskriva exakt vad man har gjort och följa den fysioterapeutiska processen. Nu har vi hållit kursen i tre år, medan landstinget ju går tillbaks fem, tio år när de granskar. Då kanske inte kunskapen var lika god. Blickar vi framåt så hoppas vi det blir färre som gör fel.
Att alla privatpraktiker granskas ska ses om en hjälp i förbättringsarbetet, säger Sofia Hartz.
– Avsikten är att göra en kvalitetssäkring av vården vi beställer, säger hon. Samtliga kommer att få granskningsprotokoll som kan ses som stöd i deras interna förbättringsarbete.