Äldst och mest erfaren, ändå tjänade fysioterapeuten flera tusen mindre än sina kollegor. När facket krävde en förklaring höjde arbetsgivaren lönen med 4 800 kronor i månaden.

Den som jobbar i offentlig sektor har rätt att få se vad kollegorna tjänar. Foto: Riksbanken

Det var när Fysioterapeuternas ombudsman Elba Abreu tittade på hur löneprocessen på det kommunala äldreboendet gått till som hon reagerade. En fysioterapeut i 60-årsåldern med lång erfarenhet inom yrket tjänade flera tusen mindre än sina yngre, mindre erfarna kollegor. Elba Abreu skrev till HR, som sköter lönerevisionen, att när en löneskillnad är så stor måste det tolkas som att fysioterapeuten i fråga inte lever upp till målen.
– Jag påpekade att det utifrån vårt löneavtal, som är ett processavtal, krävs en handlingsplan för att komma till rätta med problemet, säger hon. Därför begärde jag att få se handlingsplanen utifrån avtalets tre parametrar: kompetens, ansvar och prestation, och i vilken eller vilka av dessa hon inte lyckas.

HR gick till lönesättande chef och återkom senare med beskedet att lönen, utifrån fackets påpekanden, inte var korrekt och höjde den – med 4 800 kronor i månaden. Den nya lönen gäller dessutom retroaktivt från den 1 mars i stället för från den 1 april som är det datum då de nya lönerna börjar gälla för övriga.
– Vi har bra avtal, om de tillämpas rätt. I det här fallet granskade jag hur den avtalade löneprocessen följts och angrep arbetsgivaren utifrån det. Och det fanns inget bra svar på varför den här personen låg så mycket efter. De kunde alltså inte komma undan, säger Elba Abreu.

Hur ska man veta hur man ligger i lön i relation till andra på arbetsplatsen?
– Om du jobbar inom offentlig sektor har du rätt att begära ut lönerna så du ser hur du ligger till i förhållande till dina kollegor. Genom de årliga lönekartläggningarna får vi fackliga dessutom information om arbetsplatsens lönestruktur. Till exempel vad undersköterskorna, som ligger i gruppen under fysioterapeuterna, tjänar. Och sjuksköterskorna och arbetsterapeuterna som ligger på ungefär samma nivå som fysioterapeuterna utifrån akademisk utbildning. Vill man dessutom ha genusperspektivet kan man begära ut lönerna för jämförbara mansdominerade yrken, vilket är högskoleingenjörerna.

Hur ofta upptäcker du oskäliga löneskillnader och behöver gripa in?
– Flera gånger om året. Många av våra medlemmar tycker inte att vi jobbar med deras viktigaste fråga: lönerna. Men det gör vi. Vi kanske bara är dåliga på att prata om det.

Men fysioterapeuterna måste också själva bli bättre på att ta för sig och begära högre löner, säger Elba Abreu. Många har svårt för att våga, säger hon.

Hur ska man göra för att våga då?
– Man måste övertygat tro på det man gör och berätta hur ens insatser gör skillnad. Det finns mycket evidens för att fysioterapi kan innebära att man slipper vissa operationer som är både kostsamma för samhället och smärtsamma för patienterna. Det här måste fysioterapeuter bli bättre på att sälja in.

Måste man kunna vilka exakta belopp man sparar för att kunna sälja in sig så?
– Nej. Det beslutsfattare lyssnar på är om du påpekar att du kan spara pengar åt dem om de använder sig av dig i stället för läkare där det går.

Mer om Fysioterapeuternas avtalade löneprocess finns HÄR.