PARKINSON, SMÄRTA HOS BARN OCH SKADEPREVENTION

I majnumret kan du läsa om hur du kan lyfta Parkinsonpatienten med teamarbete och fysioterapi. Du får även möta specialistfysioterapeuten Eva Gåve som leder ett multiprofessionellt barnsmärtteam. Dessutom kan du få mer kunskap om att förutsäga höftfrakturer, rehab vid hamstringsskador och prevention av idrottsskador. På nyhetsplats får du veta vilka valfrågor som är viktigast för kåren.

LEDARE:

Får patienten riktigt samarbete eller ett pseudoteam?

NYHETER:
  • Lön är den viktigaste valfrågan för kåren
  • Många saknar plan för sin kompetensutveckling
  • Mer buffert och mindre lön för företagare under pandemin
MÖTET:

“Jag får vara med om många vändpunkter” säger Eva Gåve

DEBATT:

Vilka patienter är värda att få hjälp med sin bäckenbotten?

TEMA PARKINSON:
  • Komplexitet krockar med vacklande vård
  • Teamen erbjuder träning och trygghet
  • Så här kan du lyfta Parkinsonpatienten
  • Aktivitetsundvikande och deformiteter påverkar vardagen
  • Viktigt att testa funktion och kognition före hjärnstimulering
FORSKNING
  • Riktlinjer för rehab vid hamstringsskador klara
  • Fysiska test kan förutsäga frakturer hos äldre kvinnor
FORSKNING PÅGÅR:

Halverad skaderisk med evidensbaserade skadeförebyggande träningsprogram

MIN ARBETSDAG:

” Min personsökare ringer, det är en läkare på akuten”

UNG FYSIO:

Hon står stadigt trots hierarkierna

KRÖNIKA:

Här står jag och tänker på min egen dödlighet

Klicka på omslaget nedan för att läsa tidningen som pdf!