Hjärna. Hjärta. Ryggrad. Det är kroppsnära ord som sedan länge finns med i tidningen Fysioterapis värdegrund. De två första symboliserar tidningens vision att erbjuda ett innehåll som inspirerar och utvecklar och bidrar med ny kunskap på både ett professionellt och ett personligt plan. Därför publicerar vi, jämsides med nyheter och forskning, artiklar som skakar om och berör. En sådan är den dramatiska och nära berättelsen om Stefan Jutterdals hjärtstopp och vägen tillbaka som du kan läsa i detta nummer.

Tidningens tredje visionära ord står för vårt journalistiska uppdrag att granska missförhållanden och ställa kritiska frågorna till beslutsfattare, arbetsgivare och politiker – också till förbundet när det behövs. Redaktionens oberoende roll är helt avgörande för en facktidnings trovärdighet och själ. De förbund som låter sin medlemstidning dirigeras direkt från kommunikationsenheten förlorar ofta både och – även om tidningarna till ytan är hur snygga som helst.

Nyligen kom en läsarfråga om Fysioterapis ställning. Att kunna svara att Fysioterapeuterna är ett av de förbund som har en självständig redaktion, gör oss alltid lika stolta. Särskilt som förbundet har Trovärdiga som ett av sina värdegrundsord. Den kritiskt granskande hållningen är dessutom ett signum för forskaren och för den fysioterapeut som vill arbeta evidensbaserat. I dag möter den kritiska blicken ett hårt motstånd både i vårt land och globalt. Under ett valår behöver den – hos oss journalister, fysioterapeuter, medmänniskor och medborgare – vara mer skärpt än någonsin.

En skarp blick behöver också den fysioterapeut som ser sig om efter en ny tjänst eller sitt allra första jobb. Arbetsmarknaden för professionen är i en omvälvande fas vilket skapar både möjligheter och risker. Läs mer i vårt Tema Arbetsmarknad om hur bristen på fysioterapeuter gör det svårare för arbetsgivare att rekrytera, hur fysioterapeuters arbetsmiljö påverkas och om hur bonuspengar och utbildning på arbetstid blivit nya lockbeten.

Arbetsmarknaden för professionen är i en omvälvande fas vilket skapar möjligheter och risker.