Snart har jag arbetat ett helt decennium på Fysioterapis redaktion. Och under dessa tio år har jag mött och intervjuat en mängd av de driftiga och engagerade yrkesmänniskor som brukar kallas eld¬själar. Kanske har uttrycket ”brinner för” använts så frekvent i våra artiklar att det nästan blivit utslitet. Ändå är det med just de orden intervjupersoner använder för att beskriva den egna arbetsivern inom ämnen och områden som de är passionerat intresserade av.

Glöden med vilken fysioterapeuter tar sig an olika uppdrag har varit fantastiskt rolig och utvecklande att skildra, och det kommer tidningen att fortsätta att göra under 2017. Vi börjar med att möta Kine Johansen som har startat ett team för tidig upptäckt av motoriska svårigheter. Och ja, hon brinner för att ge de allra yngsta bästa möjliga behandling!

Det finns tyvärr avigsidor av att brinna för något. Särskilt om det på arbetsplatsen saknas förutsättningar för att erbjuda den kvalitet man själv ivrigt eftersträvar. Därför är det viktigt att belysa hur en sviktande arbetsorganisation kan bryta ned även envisa eldsjälars energi och arbetsglädje. I Reportaget får du träffa fysioterapeuter från Barn- och ungdomshabiliteringen i Gävle som fick nog av bristerna och anmälde sin arbetsplats till Arbetsmiljöverket.

Ett begrepp som används flitigt när det talas om framtidens hälso- och sjukvård är att den ska vara personcentrerad. Innan vi når dit behöver medvetenheten öka om den oerhörda maktlöshet människor kan uppleva i kontakten med vården. Det slår mig efter att ha läst boken ”Ända in i märgen” som är Annika Taeslers brutalt ärliga berättelse om hur hon måste vänja sig vid att vårdpersonalen har mer auktoritet över hennes kropp än hon själv när hon brutit nacken. En fysioterapeut blir avgörande för vägen tillbaka. ”Jag upptäckte en del i min person som fortfarande var kapabel. Det handlade om att ta vara på det som var friskt.” Det sistnämnda kan vi alla behöva ha i åtanke inför ett nytt år. Ta vara på det friska. Där finns kraften till förändring.

”En sviktande arbetsorganisation kan bryta ned även envisa eldsjälars energi.”