Mer än 60 procent av arbetsgivarna hade svårt att få tag på yrkeserfarna fysioterapeuter förra året. Samtidigt är en stor del av kåren yngre än 30. Det framgår av en ny rapport.

Foto: Colourbox

Socialstyrelsen gör varje år en bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, samt tandvården. Årets rapport, som presenterades i februari, kan konstatera en brist på fysioterapeuter i hälften av landstingen. Och av de tillfrågade arbetsgivarna uppger mer än 60 procent att det förra året rådde brist på yrkeserfarna fysioterapeuter.
Samtidigt är många yrkesverksamma fysioterapeuter unga. Enligt rapporten var omkring 2 000 av de drygt 16 000 verksamma fysioterapeuterna år 2015 yngre än 30 år. Det gör denna åldersgrupp till den enskilt största inom yrkeskåren. Näst största åldersgrupperna är 30-34 år och 50-54 år.

Den unga åldern är inte något problem, anser Fysioterapeuternas förbundsordförande Stefan Jutterdal. Det är snarare arbetsgivarna som behöver ändra inställning till yngre och se över vilka erfarenhetskrav de ställer.
– Det kommer att bli ännu större brist på fysioterapeuter än vad arbetsgivarna är medvetna om, säger han. Vi kommer att komma in på nya arenor som elevhälsan, och behövas ännu mer inom äldrevården. Jag har den största tilltron till yngre människor, och det behöver arbetsgivarna också ha.
Men även utbildningen behöver anpassas så att den bättre matchar framtidens hälso- och sjukvård, säger Stefan Jutterdal.
– Vi behöver mer interprofessionellt lärande, digitalisering och prevention så att utbildningen hänger med i utvecklingen. Det livslånga lärandet är också viktigt, och här måste arbetsgivarna bli mer attraktiva och säkerställa möjligheterna till kompetensutveckling.

Trots att så många fysioterapeuter ligger kring 30-strecket är det inget som avspeglas i förbundets ledning. Förbundsstyrelsen har en hög medelålder, och bara en är yngre än 40.
– Som i alla andra sammanhang är det bra med en mångfald, säger Stefan Jutterdal. Jag som är 61 kan värna yngre kollegors perspektiv, men ska det bli tyngd bakom orden underlättar det om de själva är med. Jag tror det krävs en mer medveten satsning från förbundets sida för att få in fler unga i ledningen.

Fotnot: Läs mer om arbetsmarknaden för fysioterapeuter i Tema Arbetsmarknad.

  • Siffror ur Socialstyrelsens rapport:
    – År 2015 var drygt 16 000 legitimerade fysioterapeuter yrkesverksamma. Ungefär 13 000 av dem var verksamma inom hälso- och sjukvård, varav drygt 8 000 i offentlig sektor.
    – Majoriteten av fysioterapeuter inom hälso- och sjukvård var kvinnor (80 procent).
    – Under läsåret 2016/17 tog 563 personer (373 kvinnor och 190 män), ut en fysioterapeutexamen. Det var 36 personer fler än läsåret innan.
    – År 2016 utfärdades 1 161 legitimationer till fysioterapeuter. Examensfrekvensen för fysioterapeuter är 83 procent.