ÅRETS SISTA UTGÅVA VISAR YRKETS BREDD & DJUP

I decembernumret åker vi till Örebro och möter en fysioterapeut som forskar om träning vid adhd. I samma stad sprids också en ny och enkel modell för att starta osteoporosskolor. Dessutom kan du läsa en mängd referat från konferensen Fysioterapi 2023.  Vill du få insyn i förbundets ekonomi erbjuds detta i Inblicken. Redaktionen passar på att önska både God Jul och god läsning!

NYHETER:
 • Facket anmälde Region Västerbotten för diskriminering
 • Utredning ökar hopp om reglerad specialisttitel
MÖTET:

Hon visar träningens effekter vid adhd

INBLICK:

Kärva tider påverkar förbundets budget 2024

KLINIK & PRAKTIK:

Skola för bensköra sprids snabbt i Örebro

REFERAT FYSIOTERAPI 2023
  • Livslångt lärande och grundutbildningen debatterades
  • Trots inledande oro gick konferensen ihop sig
  • Hjälp för vulvodyni finns men få känner till den
  • Individuellt anpassad träning lindrade POTS
  • “Fysioterapeuter kan ha en roll i framtidens fritidsbank”
  • Studie utvärderade aktiv träning av strokeskuldra
  • Valpen klarar mer än myten säger
  • Kompetensmodell stärker primärvården i Östergötland
  • “Hjälp människor att träna med glädje!”
  • Nytt nationellt vårdprogram för obesitas hos barn och unga
  • Praktiskt kunskapslyft om facialispares
  • Analyshjul kan bidra till hållbart rörelsemönster
  • Viktigt att identifiera tortyröverlevare
  • Rörelserädsla kan förutsäga stillasittande efter steloperation
  • Skam och skuld vanligt vid KOL
  • Styrkepauser på labb var svåra att implementera
  • Rörligt tangentbord minskade smärta
  • Högintensiva intervaller på cykel funkar efter 65
SNABBFRÅGAN:

Vad inspirerades du av på Fysioterapi 2023?

UNG FYSIO:

Hon ser sin framtid inom Med Tech

KRÖNIKA:

Jag får träna utan lyckorus

Klicka på omslaget nedan för att läsa tidningen som pdf!