ANDNING, KONGRESS 2020, PARAFOTBOLL & ÄLDRES SMÄRTA

I oktobernumret möter vi Årets fysioterapeut Monika Fagevik Olsén som prisas för sitt arbete för bättre andning. Vi besöker också Välens IP där barn med rörelsenedsättning äntligen får en chans på bollen tack vare fysioterapeuten Lisa Korutschka. Du kan också sätta dig in i vilka frågor som är aktuella på Fysioterapeuternas kongress och hur förbundets budget ser ut. I Forskning pågår kan du lära mer om interventioner för äldre med smärta. Se fler rubriker nedan!

NYHETER:
  • Förbundet JO-anmäler Region Stockholm
  • Habiliteringen i Västerbotten ville bjuda på rörelser
  • Ingen bojkott från Sverige när Dubaikongress blir digital
PROFILEN:

Årets fysioterapeut prisas för sitt arbete för bättre andning

KONGRESS 2020:
  • Riktningen ska stakas ut genom kongressens beslut
  • Frågan om fördelning av medel utmanar
PARAFOTBOLL-REPORTAGE:

”Jag känner mig snabb, inget är jobbigt”

AVHANDLINGEN:

Nytt test för att bedöma rörelsekvalitet vid korsbandsskada

FORSKNING PÅGÅR:

Konkreta interventioner för äldre med smärta

Klicka på omslaget nedan för att läsa tidningen som pdf!

Omslag Tidningen Fysioterapi nr 5 2020