FÖLJ MED TILL INDIEN & INSPIRERAS AV KOLLEGORS STYRKA

I februarinumret möter vi indiska kollegor som fick nog av trakasserierna och diskrimineringen av kvinnor inom fysioterapin och startade en organisation som förbättrar tillvaron för många. Du hittar också aktuell forskning om återkommande smärta hos skolbarn, fysioterapeutiska mätningar, fallrisk, nackbesvär och stillasittande med mera. 

NYHETER:
  • Återkommande smärta leder till lägre skolbetyg
  • Facket agerar rättsligt mot Region Stockholm
  • Satsning på fallprevention ger säkrare steg i Göteborg
REPORTAGE FRÅN INDIEN:
  • “Vi backar inte, vi driver processerna” – Ruchi Varshney hjälper kollegor som trakasseras
  • Indisk plastikkirurg: Ska brännskador i hemmen minska måste kvinnosynen ändras
FORSKNINGSNOTISER
  • Kortsiktig effekt av massage vid nacksmärta
  • Mindre nacksmärta med hemträning efter operation
AVHANDLINGAR:
  • Förhöjd fallrisk kan förutsägas tio år i förväg
  • Stillasittande: “Det vore inte så dumt med rörelsebibliotek”
FORSKNING PÅGÅR:

Metrologi för att säkerställa kvalitet i fysioterapeutiska mätningar

BOKRECENSION:

Är slutet nära för fysioterapin?

Klicka på omslaget nedan för att läsa tidningen som pdf!