Kristina Bechtold minns sin yrkesbana som sjukgymnast