EFFEKTER AV TRÄNING PRE- och POSTOPERATIVT, nr 2-15