MOBIL INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK, nr 9-09