ANDNINGSVÅRD EFTER KIRURGI OCH HÖGRISKPATIENTER, nr 5-06