DOSERAD TRÄNING POSITIVT VID REUMATOID ARTRIT, nr 4-06