STYRKETRÄNING VID SKADOR I CENTRALA NERVSYSTEMET, nr 3-06