LÅNGVARIG SMÄRTA OCH EVIDENS SJUKGYMNASTIK, nr 2-07