FYSISK TRÄNING FÖRBÄTTRAR ÄLDRES BALANS OCH STYRKA, nr 2-06