LÄNDRYGGS- OCHOCH BÄCKENSMÄRTA VID GRAVIDITET, nr 12-06