TRÄNINGSEFFEKT KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM, nr 11-06