Erik Nexborn, ordförande i Sektionen för Ortopedisk manuell terapi