Uttryck din åsikt i Fysioterapi

Vill du skapa debatt i något ämne eller har du läst något i tidningen du vill replikera på, hör gärna av dig till Fysioterapi.
Ditt perspektiv, din kunskap, dina erfarenheter och kritiska frågor kan vitalisera och förbättra fysioterapin.

Några enkla tips innan du börjar skriva:
1. Du ska kunna ditt ämne och uttrycka din egen åsikt om det.
2. Välj en angelägen fråga, som berör professionen/läsarna.
3. Beskriv problemet eller situationen som du vill belysa.
4. Ge konkreta exempel, försök vara slagkraftig och tydlig i ditt budskap.
5. Beskriv dina förslag till möjliga lösningar på problemet eller situationen.
6. Rikta kritik eller ställ frågor till dem som har ansvar/möjlighet att förändra på området.
7. Om du anser att professionen kan vara med och förändra situationen, reflektera över hur.

Några informationspunkter från debattredaktören:
1. Kontakta alltid debattredaktören innan du börjar skriva.
2. Det är debattredaktören (som också är ansvarig utgivare) som beslutar om ditt debattinlägg kommer att publiceras.
3. Debattinlägg kan publiceras i papperstidningen eller på webben, och ibland i båda kanalerna.
4. Textlängden kan variera beroende på debattämne och utrymme i tidningen. Omfång beslutas av debattredaktör.
5. Rubrik och ingress beslutas av debattredaktören, men föreslå gärna en egen.
6. Innan artikeln publiceras sker en genomgång av texten av debattredaktören.
7. Du får alltid ett slutkorrektur att godkänna inför publicering.
8. Se till att ha ett aktuellt porträttfoto redo inför publicering.

Kontakta debattredaktör Lois Steen med din förfrågan:
E-post till debattredaktören