SATSNING PÅ SAMERS HÄLSA & TEMA UTMATTNING

Allt fler fysioterapeuter drabbas av stressrelaterad ohälsa som utmattning. Samtidigt är man också en av de professioner som behandlar utmattningssyndrom. I vårt tema tar vi upp utmattning ur olika synvinklar. I samma nummer kan du möta samen och fysioterapeuten Madeleine Omma som ingår i ett nybildat nätverk för att öka kunskapen om samers hälsa.

NYHETER:

Fler arbetsgivare vill införa helgjobb

PROFILEN:

Fysioterapeuten Madeleine Omma jobbar för bättre hälsa för samer

TEMA UTMATTNING:
  • Vägen tillbaka går genom kroppen
  • Evidensbaserad stresskola i primärvården
  • Stressrelaterad ohälsa ökar bland fysioterapeuter
  • Livsfrågor skapar hälsofrämjande process
FORSKNING PÅGÅR:

Riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom

Klicka på omslaget nedan för att läsa tidningen som pdf!