TEMANUMMER OM MOBBNING PÅ JOBBET

I årets sista nummer tar Fysioterapi upp mobbning på jobbet, vilket är extra vanligt inom vårdande yrken och inom akademin. Även fysioterapeuter drabbas. Vilka faktorer ökar riskerna för mobbning, hur vet man att det är mobbning det handlar om och vad ska man göra när det sker? Läs mer i temat!

NYHETER:
  • Minskad risk för allvarlig stroke för fysiskt aktiva
  • Prestationen tar paus på FOMO-fika
DEBATT:

Kunskap i sakfrågorna måste nå ledningen

TEMA MOBBNING PÅ JOBBET
  • Stefan Blomberg,  psykolog & mobbningsexpert: “Vackra värdeord räcker inte”
  • Mobbning vanligt inom vården och akademin
  • Det här hände fysioterapeuten “Kim”
  • Råd och information om hur du går vidare
AVHANDLINGAR:
  • Stegräknare och samtalsstöd ökade fysisk aktivitet vid diabetes
  • Ny forskning uppmuntrar till aktiv pendling
FORSKNING PÅGÅR:

Betydelsen av berikade miljöer för strokedrabbade i sent skede

Rättelse: I pappersutgåvan av tidningen Fysioterapi trycktes en felaktig siffra på grund av ett räknefel.
Den korrekta rubriken sidan 5 är: 95 procent anser att tidningen är trovärdig
Pdf-tidningen här intill är rättad.

Klicka på omslaget nedan för att läsa tidningen som pdf!