PALLIATIV FYSIOTERAPI HAR FOKUS PÅ DET FRISKA & PÅ SAMTALET

Ofta är det viktigare vad som kommer ut ur din mun, än vad du gör med dina händer. Det säger Gunilla Ridderström, erfaren fysioterapeut på Ersta Hospice. Små fysioterapeutiska insatser kan åstadkomma stora ting. Som att någon orkar resa sig ur rullstolen och gå. Det sker på Sveriges enda dagvård för palliativa patienter på Högsbo sjukhus. Om detta och mer kan du läsa om i tema Palliativ fysioterapi.

NYHETER:
  • Studie ger klarare bild av asylsökandes hälsa
  • Fritt val-modellen missar målen
TEMA PALLIATIV FYSIOTERAPI:
  • Vården brister i livets slutskede
  • Våga vara kvar, lyssna och bekräfta
  • Fysioterapeuter håller fokus på det friska
  • Små insatser åstadkommer mirakler inom palliativ dagvård
AVHANDLINGAR:
  • Mer rörelseglädje i framtidens fysioterapi
  • Skicklig och stark första dan på jobbet
FORSKNING PÅGÅR

Hur kan vi minska vuxnas stillasittande?

Klicka på omslaget nedan för att läsa tidningen som pdf!