BARNHABILITERING UR OLIKA PERSPEKTIV

I årets första nummer berättar vi om brister i arbetsmiljön på Gävle habilitering som fysioterapeuterna själva larmat Arbetsmiljöverket om. Men vi berättar också om Kine Johansen från Uppsala som startat ett team för att upptäcka motoriska svårigheter hos de minsta. Vi rapporterar också om aktuell forskning om träning för ryggmärgsskadade, multimodal behandling av tinnitus samt om stillasittandets hälsoeffekter.

NYHETER:

Nytt avtal för 7 500 fysioterapeuter

PROFILEN:

Kine Johansen tar plats för tidig upptäckt

REPORTAGET:

Ingen quick-fix kan rädda arbetsmiljön på Gävles habilitering

FACKPRESS:

Multimodal fysioterapi fungerar vid tinnitus

AVHANDLING:

Träning bet inte på blodfetterna hos ryggmärgsskadade

FORSKNING PÅGÅR

Så påverkar stillasittande vår hälsa

Klicka på omslaget nedan för att läsa tidningen som pdf!