HÖSTNUMMER MED TEMA HJÄRTREHAB

I vårt Tema Hjärtrehab finns flera forskningsartiklar om fysisk aktivitet och träning vid hjärtsjukdom.  Vi har också åkt till Akademiska sjukhuset i Uppsala där fysioterapeuterna arbetat hårt för att uppnå en hjärtrehab de kan stå för. I septembernumret möter du dessutom de som föreslås bilda nästa förbundsstyrelse och två unga skolfysioterapeuter.

NYHETER:
  • Digital hjärtskola nytt grepp under pandemin
  • Många kroniker uppger att hälsan försämrats
  • Webbfysioterapi effektivt vid whiplash
  • Fem snabba med skolfysioterapeuten Olle Hörnfeldt
PROFILEN:

Skolfysioterapeuten Linnéa Kärdevik fick bygga upp allt från grunden

DEBATT:

Vem tar ansvar för att utbilda inom cancerrehabilitering?

TEMA HJÄRTREHAB:
  • “Nu kan vi stå för att vi erbjuder en bra vård”
  • Betydelsefullt att få träna med andra patienter
  • Klinisk forskningsstudie om motiverande träningsfaktorer
  • Stora skillnader i tillgång till handledd hjärtrehab
KONGRESS 2020

Många nya krafter föreslås i nästa förbundsstyrelse

AVHANDLINGEN:

Fysisk aktivitet minskar hjärtsjukas risk för återinsjuknande och död

FORSKNING PÅGÅR:

Fysisk träning inom hjärtrehabilitering

Klicka på omslaget nedan för att läsa tidningen som pdf!