Wellness Rehab, en ackrediterad enhet inom Vårdval Rehab i Västra Götaland, söker delägare som vill vara med och bygga ut verksamheten.

OM WELLNESS REHAB 
Wellness Rehab är en ackrediterad enhet inom Vårdval Rehab i Västra Götaland sedan november 2014. Vi är i dag lokaliserade på Nordic Wellness gym i Kållered samt Ekenhälsans lokaler vägg i vägg med gymmet. Tre fysioterapeuter och en arbetsterapeut är anställda på mottagningen.
Wellness Rehab ägs av Nordic Wellness (51 procent), Ekenhälsan (44 procent) samt privat fysioterapeut (5 procent).

BESKRIVNING AV DEN VI SÖKER 
Vi vill ha nu ha in krafter som vill vara med och utveckla Wellness Rehab så att vi växer, både avseende antal patientbesök och utökning av antal etableringar i Göteborgsregionen. Vi erbjuder därför möjlighet till delägarskap för denna utmaning.
Vi tror att du är legitimerad fysioterapeut, gärna med tidigare erfarenhet av arbete inom Vårdval Rehab. Förutom erfarenhet och kunskap bör du ha en god kommunikativ förmåga, vara ansvarstagande och social. Framförallt måste du känna ett engagemang och en glädje att vara med och tillsammans med oss andra bygga ut ett kvalitetsrehab i Nordic Wellness anda.

TJÄNSTEFORM 
Egenföretagare genom delägarskap

KONTAKTUPPGIFTER 
Lena Meisel, verksamhetschef Wellness Rehab
0707-99 77 96
lena.meisel@ekenhalsan.se

Roll: Leg. fysioterapeut
Anställningsform: Delägande egenföretagare
Var: Kållered, Västra Götaland