STARTKONTAKTOM OSSARKIVANNONSERA
NYHETERDEBATTFORSKNINGLEDARE
NYHETER
Profilen
Klinik & praktik
Reportaget
Forskning & utbildning
Avhandlingar

Klinik & praktik

Bild


TEAMET TRÄNAS PÅ SISTA PRAKTIKEN

2017-04-02 (Text & foto: Agneta Persson)
Många fysioterapeutstudenter gör sista praktiken före sin examen på en klinisk utbildningsavdelning, KUA. En av dem är Emil Ljung från Uppsala universitet.
– Jag är positivt överraskad av det här. När man vet hur andra jobbar blir vården mer samstämmig. Den blir lite proffsigare.


Fysioterapi har besökt en nystartad KUA-avdelning på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hit kommer studenter från läkar-, sjuksköterske- och fysioterapeutprogrammet för att i två veckor lära sig jobba i team. Studenter från sista terminen delas in i vårdlag. De får – under ledning av handledare från respektive profession – ansvara för verksamheten. Huvudsyftet är detsamma för alla: att lära sig samarbeta med andra professioner för att kunna bedöma, planera, genomföra och utvärdera vården – och att förstå vilka roller och vilket ansvar andra professioner har. Men syftet är också att inse sitt eget ansvarsområde och den egna professionens begränsningar, och att kunna beskriva sin egen roll och sitt eget ansvar inför andra i teamet så att skillnaderna avdramatiseras.

Det här ställer annorlunda krav på handledarna som måste kunna backa och låta studenterna ta över. Att själv stå med händerna på ryggen är en rollförskjutning som inte är helt enkel. Britt Nedler, sjukgymnast på avdelningen, har handlett studenter i 20 år. Men då har hon bedömt dem utifrån deras fysioterapeutiska kunskaper.
– Här ska man bedöma hur de samarbetar i teamet. Det är en helt annan sak. Jag har insett att jag nog har curlat lite genom att tipsa och så vidare. Men nu ska jag genom frågor få dem att själva tänka ut svaret. I stället för att säga ”gör så här” ska jag säga ”hur tänker du nu”.

Emil Ljung är positivt överraskad av KUA.
– Jag får en bättre förståelse för hur läkare och sjuksköterskor jobbar, säger han. Och de lär sig förstå vad jag behöver göra. Det finns så klart hierarkier, men det här kan hjälpa till att minska prestigen. När man vet hur andra jobbar blir vården mer samstämmig. Den blir lite proffsigare.

Läs hela artikeln om KUA i Fysioterapi nr 4-17.Bild

FÖRFLYTTNINGSKURS MINSKAR SJUKFRÅNVARO

2016-12-05 (text & foto: Agneta Persson)
I Eskilstuna kommun får all vårdpersonal gå en 20 timmars utbildning i förflyttningsteknik. Effektivt har det visat sig. De som genomfört kursen har lägre sjukfrånvaro och minskad arbetstyngd i jämförelse med de som inte gått den.

Bakgrunden är denna: Både arbetsterapeuter och fysioterapeuter hade länge märkt att personal inom kommunal vård och omsorg inte använde de förskrivna hjälpmedlen som det var tänkt. Sjukskrivningarna drog i väg.

Fysioterapeuten Fridha Söderqvist började tillsammans med kommunhälsan fundera på vad som kunde göras åt saken. Tillsammans med kollegerna la hon fram ett förslag: All tillsvidareanställd personal inom hemtjänst, LSS-verksamhet, vård- och omsorgsboenden samt korttidsverksamhet behöver utbildas ordentligt i förflyttningsteknik. Utbildningen ska hållas av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, ergonomer och friskvårdskonsulenter gemensamt. 20 timmar per person, plus uppföljning. Vård- och omsorgsnämnden sa ja till allt, och bidrog dessutom med en halvtidstjänst till projektet. Plus utbildningslokal.
– Och samtidigt kämpar andra kommuner för att få utbilda i tre timmar. Det här är unikt! säger Fridha.

Utbildningen drog igång i februari 2015 och är fördelad på fem halvdagar för tolv deltagare åt gången. Tillfälle ett och två fokuserar på att minska belastningen på den egna kroppen med manuella förflyttningsövningar. Tredje tillfället handlar fortfarande om den egna kroppen, att använda brukarens förutsättningar och om manuella förflyttningar med enklare hjälpmedel i säng. Nu får deltagarna också ett praktiskt kunskapstest. Tillfälle fyra och fem fokuserar mer på hjälpmedel och hur de ska användas.
Projektet är ordentligt utvärderat av Fridha Söderqvist i form av en magisteruppsats. Och resultaten är goda. De som genomfört kursen har lägre sjukfrånvaro och minskad arbetstyngd i jämförelse med de som inte gått den.

Läs mer om hur strukturerad kompetensutveckling minskar sjukfrånvaron i nästa nummer av Fysioterapi som kommer 15 december.
Fysioterapi, Fysioterapeuterna, Box 3196, 10363 Stockholm.
Besöksadress: Vasagatan 48, 3 tr
Tel: 08-56706100

e-post: fysioterapi@fysioterapeuterna.se