STARTKONTAKTOM OSSARKIVANNONSERA
NYHETERDEBATTFORSKNINGLEDARE
NYHETER
Profilen
Klinik & praktik
Reportaget
Forskning & utbildning
Avhandlingar

Klinik & praktik

Bild

FÖRFLYTTNINGSKURS MINSKAR SJUKFRÅNVARO

2016-12-05 (text & foto: Agneta Persson)
I Eskilstuna kommun får all vårdpersonal gå en 20 timmars utbildning i förflyttningsteknik. Effektivt har det visat sig. De som genomfört kursen har lägre sjukfrånvaro och minskad arbetstyngd i jämförelse med de som inte gått den.

Bakgrunden är denna: Både arbetsterapeuter och fysioterapeuter hade länge märkt att personal inom kommunal vård och omsorg inte använde de förskrivna hjälpmedlen som det var tänkt. Sjukskrivningarna drog i väg.

Fysioterapeuten Fridha Söderqvist började tillsammans med kommunhälsan fundera på vad som kunde göras åt saken. Tillsammans med kollegerna la hon fram ett förslag: All tillsvidareanställd personal inom hemtjänst, LSS-verksamhet, vård- och omsorgsboenden samt korttidsverksamhet behöver utbildas ordentligt i förflyttningsteknik. Utbildningen ska hållas av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, ergonomer och friskvårdskonsulenter gemensamt. 20 timmar per person, plus uppföljning. Vård- och omsorgsnämnden sa ja till allt, och bidrog dessutom med en halvtidstjänst till projektet. Plus utbildningslokal.
– Och samtidigt kämpar andra kommuner för att få utbilda i tre timmar. Det här är unikt! säger Fridha.

Utbildningen drog igång i februari 2015 och är fördelad på fem halvdagar för tolv deltagare åt gången. Tillfälle ett och två fokuserar på att minska belastningen på den egna kroppen med manuella förflyttningsövningar. Tredje tillfället handlar fortfarande om den egna kroppen, att använda brukarens förutsättningar och om manuella förflyttningar med enklare hjälpmedel i säng. Nu får deltagarna också ett praktiskt kunskapstest. Tillfälle fyra och fem fokuserar mer på hjälpmedel och hur de ska användas.
Projektet är ordentligt utvärderat av Fridha Söderqvist i form av en magisteruppsats. Och resultaten är goda. De som genomfört kursen har lägre sjukfrånvaro och minskad arbetstyngd i jämförelse med de som inte gått den.

Läs mer om hur strukturerad kompetensutveckling minskar sjukfrånvaron i nästa nummer av Fysioterapi som kommer 15 december.
Fysioterapi, Fysioterapeuterna, Box 3196, 10363 Stockholm.
Besöksadress: Vasagatan 48, 3 tr
Tel: 08-56706100

e-post: fysioterapi@fysioterapeuterna.se